Selecteer uw land:
SULO Global
SULO France
SULO Germany
SULO Spain
SULO Benelux
SULO Россия
SULO UK
SULO Switzerland
SULO Chile
SULO Україна

ONZE WAARDEN  NALEVEN 

ÉÉN CULTUUR – ONZE SULOWAARDEN

We zijn een verantwoordelijke en toegewijde organisatie. We besteden aandacht aan wederzijds respect en veiligheid. We bevorderen teamwork in de geest van vertrouwen. We streven naar uitmuntendheid en innovatie tot tevredenheid van onze klanten. Elke dag deze waarden naleven, brengt ons samen!

Verantwoordelijkheid & Zorg

1

Ik geef het goede voorbeeld door een positieve houding aan te nemen,
mijn collega’s te respecteren en systematisch op zoek te gaan naar constructieve mogelijkheden

2

Ik respecteer de regels en interne processen en respecteer de wettelijke normen tijdens elke omstandigheid

3

Ik probeer voortdurend mijn impact op het milieu te minimaliseren door hulpmiddelen te optimaliseren,
verbruiksgoederen te hergebruiken,
afval te sorteren en anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.

4

Ik vermijd risicovolle situaties en gedrag en reageer onmiddelijk indien er zich een gevaarlijke situatie voordoet.

5

Ik zorg voor mijn gezondheid en die
van mijn collega’s, en neem
de volledige verantwoordelijkheid voor wat betreft de veiligheid.

Innovatie & Klantgerichtheid

1

Ik zoek naar realistische oplossingen en deel deze intern met de collega’s om de uitdagingen van onze klanten aan te gaan.

2

Ik werk actief samen met andere afdelingen die betrokken zijn bij hetzelfde project of klant
om de beste dienstverlening vanuit SULO te garanderen.

3

Ik sta open voor alle ideeën en oplossingen, zelf diegenen die onze manier van werken kunnen veranderen.

4

Ik respecteer de wens van de klant en ben er ook van bewust dat ze haalbaar moeten zijn voor SULO.

5

Ik heb zowel interne als externe klanten die ik behandel op professionele en gelijkwaardige manier in het beste belang van het bedrijf.

UITMUNTENDHEID & BETROKKENHEID

1

Ik ben gedreven om elke taak te voltooien, eventuele moeilijkheden aan te pakken en anderen de nodige steun hier in te geven, en te streven naar het overtreffen van onze doelstellingen.

2

ik stel oplossingen voor om processen te verbeteren en te vereenvoudigen.

3

Ik toon empathie en moedig mensen aan
en streef naar volledige toewijding van mijn team om hen zo te leiden naar uitmuntendheid.

4

Ik neem mijn verantwoordelijkheid, maak mijn beslissingen en ben er voor hen.

5

Ik neem elke kans om mijzelf te ontwikkelen door deel te nemen aan opleidingen of door info uit te wisselen met collega’s.

Team & Vertrouwen

1

Ik werk op een open, respectvolle en constructieve manier met anderen samen, ongeacht de afdeling, functie, hiërachie of land.

2

Ik vertrouw volledig op de professionaliteit en ervaringen van mijn collega’s.

3

Ik neem actief deel aan meetings met verschillende afdelingen,
waarbij ik zoveel mogelijk interactie promoot tussen verschillende afdelingen of landen om zo tot de optimale oplossing te komen.

4

Ik luister, accepteer en respecteer andermans mening
en gebruik feedback van andere om mijn eigen ontwikkeling te verbeteren.

5

Ik steun het delen van iniatieven ongeacht hun bron en erken hun bijdrage aan het eindresultaat.

© SULO Benelux