Selecteer uw land:
SULO Global
SULO France
SULO Germany
SULO Spain
SULO Benelux
SULO Россия
SULO UK
SULO Switzerland
SULO Chile
SULO Україна

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD  ONDERNEMEN 

Het welzijn en de betrokkenheid van onze werknemers is van essentieel belang. Ze stellen ons in staat om ons assortiment producten en diensten te vernieuwen en voortdurend verder uit te breiden. We moedigen onze medewerkers sterk aan om respectvol met elkaar om te gaan en elkaars individuele behoeften te respecteren. Iedereen heeft het recht zijn of haar specifieke vaardigheden en kunnen te ontwikkelen.

FOCUS OP MENSEN EN DIALOOG

Er is voor alle werknemers een uitgebreid intern en extern trainingsprogramma beschikbaar om hun vaardigheden te ontwikkelen. Bovendien moedigen we een open dialoog en interactie aan. We evalueren onder meer regelmatig de kennis van onze werknemers over onze bedrijfswaarden en nodigen hen uit onze sociale waarden te versterken en toe te passen.

VOORSTANDER VAN GELIJKHEID EN RESPECT VOOR MENSENRECHTEN

Respecteren van mensenrechten en het bestrijden van discriminatie behoren tot SULO’s basisprincipes. Sinds we in 2003 onze eerste Gedragscode publiceerden, vormen ethische beginselen een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering; niet alleen ten aanzien van onze eigen activiteiten, maar ook van die van onze leveranciers. Deze Gedragscode herbevestigt de inzet van de groep SULO bij het voldoen aan zijn 13 zelf opgelegde verplichtingen ten aanzien van gelijke behandeling, milieubescherming, bestrijding van corruptie, fraude en belangenvermenging en waarborgt dat deze door al onze werknemers worden opgevolgd.

ACTIEF VERSTERKEN VAN REGIONALE STRUCTUREN

Het is SULO’s ambitie lokale economische ontwikkelingen op al zijn vestigingen te bevorderen en samenwerkingsverbanden met regionale belanghebbenden op te bouwen. In plaats van een simpele productieketen creëert een winstgevende waarde ten behoeve van de lokale gemeenschap.

© SULO Benelux