Selecteer uw land:
SULO Global
SULO France
SULO Germany
SULO Spain
SULO Benelux
SULO Россия
SULO UK
SULO Switzerland
SULO Chile
SULO Україна

 Software  – DE INTERFACE VOOR GEÏNTEGREERD AFVALBEHEER

Efficiënt afvalbeheer is gebaseerd op geïntegreerde planning en controles. Alleen een geïntegreerd hard-en softwaresysteem dat alle aspecten van afvalbeheer omvat, kan aan deze uitdagingen van de toekomst voldoen: voorkomen van afval, kostenverlaging, correcte vergoedingen, ecologische duurzaamheid.

Als pionier in modern afvalbeheer heeft SULO een intelligent hard-en softwaresysteem ontwikkeld, dat met één geïntegreerde aanpak aan de verschillende eisen kan voldoen. Wij stellen onze klanten in staat het volledige procesbeheer op te zetten, van containerdistributie en -identificatie, voertuigen- en routebeheer tot facturering van verbruiksgerelateerde en vaste kosten via één enkel platform.

In deze beheersoftware worden alle adres-, containers-, gewicht-, rit- en factuurgegevens beheerd. Met de daaruit voortvloeiende analyse en statistische evaluatie kan u uiterst nauwkeurig aanpassingen voor toekomstige uitdagingen plannen. Alle data wordt consequent bijgewerkt en iedere geauthoriseerde gebruiker kan op elk tijdstip en van op elk werkstation de data consulteren.

Toegevoegde waarde van onze oplossing

 • Een web-based applicatie
 • Eén database voor het beheer van gebruikers, recipiënten en voertuigen
 • Uiterst beveiligde infrastructuur en servers
 • Continue monitoring datakwaliteit door SULO
 • Een veilige webinterface met real-time toegang tot uw gegevens
 • Alle gegevens blijven eigendom van de klant

Uw voordelen in één oogopslag

 • Eén geïntegreerde database voor het beheer van al uw gegevens afkomstig van:
  – De gebruikers
  – De apparatuur (uitgerust met toegangscontrole, RFID-chips, vulgraadsysteem…)
  – Handterminal en mobiele oplossingen
  – Voertuigen (uitgerust met identificatiesysteem en/of track & trace oplossing)
 • Een efficiëntere dienstverlening aan klanten/burgers

FUNCTIONALITEIT

Onze software is een eenvoudige, betrouwbare en efficiënte IT-oplossing voor het beheer van uw gegevens vanaf de implementatie van afval recipiënten (containers, ondergrondse systemen, afvalbakjes,…) tot en met de facturering aan de gebruiker. De applicatie kan volledig aan uw wensen en behoeften worden aangepast. U heeft ook rechtstreekse toegang tot de real-time monitoring van de inzamelvoertuigen.

Containerbeheer

 • Beheer van mini-containers: implementatie, mutaties, herstellingen, reinigen,…
 • Beheer van boven-en ondergrondse systemen
 • Beheer van afvalbakjes

Gebruikersbeheer

 • Gratis infolijn voor de burgers
 • Registratie containerledigingen
 • Registratie stortingen op ondergrondse systemen
 • Periodiek genereren van aanslagbiljetten of betalingsuitnodigingen
 • Gebruikersportaal

Inzamelgegevens

 • Registratie van alle containeraanbiedingen (volume of gewicht)
 • Registratie van alle aanbiedingen op boven-en ondergrondse brengsystemen

Track & Trace

 • Real-time monitoring van voertuigactiviteit in het veld (positie, bemanning, ritdata, ingezamelde containers en tonnages,…)
 • Raadplegen van alle historische events en uitgevoerde ritten
 • Play-back modus
 • Totale activiteit per rit en activiteitschronogram
 • Rittenrapport
 • Gewichtsanalyse benchmark geregistreerd gewicht t.o.v. stortgewicht (10 ritten)

Rittenbeheer

 • Creëren van theoretische ritten via import of geografische interface
 • Beheer van theoretische ritten en vergelijking tussen geplande en uitgevoerde ritten

Navigatie-assistentie

 • Weergave inzamelrit met instructies op boordapparatuur
 • Registratie van allerlei events (schade containers, sorteerfouten,…)
 • Berichten module

Gedifferentieerde tarifiering(diftar)

 • Facturatiemodule op volume of gewicht
 • Post-en prefacturatie (aanslagbiljetten of betalingsuitnodigingen)
 • Beheer van vast recht, gebruiksrecht, sociale correcties, betaaldrempel,…
 • Beheer van betalingsmethoden
© SULO Benelux