Selecteer uw land:
SULO Global
SULO France
SULO Germany
SULO Spain
SULO Benelux
SULO Россия
SULO UK
SULO Switzerland
SULO Chile
SULO Україна

INDIVIDUEEL INSTELLEN
 VAN TOEGANGSRECHTEN 

HET SULO TOEGANGSCONTROLE SYSTEEM

Het SULO toegangscontrolesysteem werd ontwikkeld met als doel uw bovengrondse- en (half) ondergrondse containers intelligent te maken door waardevolle data te genereren die ons helpt in de afvalinzameling en de manier waarop wij consumeren.

Ons toegangscontrolesysteem bestaat uit een electronische chipkaartlezer in een behuizing die bestand is tegen extreme omstandigheden en een slot dat bestand is tegen vandalisme en hoge drukreiniging. U kan toegang verlenen aan bepaalde mensen of een groep van mensen door middel van een contactloze RFID-kaart of eID (België).

Met behulp van een chipkaart/identificatiebadge met RFID-technologie kan u de trommel of kantelklep van de SULO-containers openen voor één of meer stortingen.

De chipkaart communiceert met de RFID-chiplezer die op het ondergrondse systeem is geïnstalleerd. Alle kaart aanbiedingen worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt als basis voor statistieken, optimalisatie van de afvalinzameling en individuele facturering aan de gebruikers.

Dagelijks vindt er meermaals via GPRS een synchronisatie plaats met het achterliggend containerbeheerssysteem (CMS)

Zodra de container vol is, wordt deze automatisch afgesloten tot hij is geledigd. Dit voorkomt effectief het overvullen, hetgeen een probleem bij de inzameling tot gevolg kan hebben.

Uw voordelen in één oogopslag

  • Autoriseer of weiger toegang tot de containers op afstand
  • Permanent open en gesloten tijden
  • Limiteer de toestand tot enkele containers, en/of het aantal stortingen per kaart op dagbasis
  • Berichten in de taal van de gebruiker
  • Afwijkende tarieven per fractie
  • Zet een saldo op de kaart
  • Post-en prefacturatie
  • Optimaliseer uw afvalinzameling
© SULO Benelux