Selecteer uw land:
SULO Global
SULO France
SULO Germany
SULO Spain
SULO Benelux
SULO Россия
SULO UK
SULO Switzerland
SULO Chile
SULO Україна

VOERTUIG BOORDAPPARATUUR  

GEOLOCATIE EN DATA-VERZAMELING MET VOERTUIG BOORDAPPARATUUR

SULO levert en plaatst de gepaste identificatie- en weegsystemen afgestemd op uw inzamelvoertuig. Met behulp van deze voertuigapparatuur wordt iedere aangeboden en geledigde container geïdentificeerd en geregistreerd, met inbegrip van het daarbijhorende gewicht. Real-time inzameling en routeoptimalisatie behoren ook tot de mogelijkheden. Voor elk type inzamelvoertuig, bieden wij u een oplossing op maat.

Gegevensregistratie via geïntegreerde voertuighardware creëert een nieuwe dimensie in de controleerbaarheid en optimalisatie van de afvalinzameling. U ontvangt nauwkeurige ritgegevens en toont de ledigingsprocessen aan. Dit is op zichzelf een mijlpaal in het meetbaar maken van de effectiviteit van afvalinzameling en het mogelijk maken van langdurige verbeteringen.

De identificatiemodule die de RFID-chip van de container leest, wordt aan de achterzijde van de ophaalwagen aangebracht en registreert tijdens het inzamelen automatisch alle gegevens. De gegevens kunnen in real-time of in de historiek worden geraadpleegd. Wereldwijd zijn er nu ongeveer 2.500 voertuigen uitgerust met het SULO-identificatiesysteem. Het proces voor container-identificatie kan gekoppeld worden aan de weegsysteemtechnologie, en wel zodanig dat de hoeveelheid afval van elke container traceerbaar is en geregistreerd wordt alsook kan gebruikt worden als basis voor een individuele facturering aan elk gezin. De module in de voertuigcabine is de interface voor het verzamelen van GPS-gegevens, weergave van de routes en wagenparkbeheer.

Uw voordelen in één oogopslag

  • Automatisch uitlezen van de RFID-chip in de container
  • Real-time monitoring van de activiteiten van uw inzamelvoertuigen: afvalinzamelproces, geolocatie, …
  • Verzamelen van gebeurtenissen tijdens de route (beschadigde containers die onderhoud vereisen, sorteerfouten, etc.)
  • Gegevens voor individuele facturering aan de burger
  • Gegevensbescherming door overdracht naar een beveiligd platform – het verzorgen van een veilig platform voor uw gegevensoverdrachten
  • Beheer van inzamelgegevens
© SULO Benelux